More

  Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 31 lipca 2020 r. i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” czy osoba przeglądająca Serwis zostało zastąpione określeniem „Ty”.

  BEZPIECZEŃSTWO

  • Serwis jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.
  • Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.
  • Nie zaleca się korzystania z publicznych sieci WiFi.
  • Nie zaleca się korzystania z urządzeń, które nie należą do Użytkownika lub są współdzielone z osobami trzecimi.

  COOKIES

  Co to są cookies?

  Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.

  Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

  Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

  Cookies techniczne

  Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień. Usługodawca wykorzystuje cookies odpowiedzialne za sesję logowania oraz wybrany język.

  Pozostałe cookies

  NarzędzieSzczegółowe informacje o zasadach prywatności
  Google Analyticshttps://policies.google.com/privacy?hl=pl
  Active Campaignhttps://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy
  Facebook Pixelhttps://www.facebook.com/business/help/651294705016616
  Google Optimizehttps://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en
  AdWordshttps://support.google.com/adwordspolicy/answer/54817?hl=pl
  YouTubehttps://support.google.com/youtube/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

  W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

  Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale wpływa na ograniczenia w działaniu Aplikacji, a wręcz może uniemożliwić jej poprawne działanie, w tym dostępność Usług.

  NOTYFIKACJE

  Powiadomienia
  e-mailem
  Nie można wyłączyć Wysyłane są informacje o dokonaniu płatności oraz o ważnych zmianach w Serwisie

  NEWSLETTER

  Wysyłany jest do Ciebie jeśli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie. Prosimy o anulowanie subskrypcji z poziomu wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

  DANE OSOBOWE

  W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem w rozumieniu RODO jest Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-149), ul. Racławicka 13, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: contact@itbuddy.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości.
  2. Przetwarzamy dane w następujących celach i czasie oraz udostępniamy je następującym podmiotom w związku z realizacją Usług:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,
   • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,
   • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.
  Działanie i podstawa prawnaCzas przetwarzania danychPodmioty, którym udostępniamy dane
  Wysyłanie newslettera albo informacji handlowych albo marketingowych – odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODODane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.
  Profilowanie celem polepszenia jakości usług oraz lepszego dopasowania wyświetlanych treści marketingowych – odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.
  Rozpatrywanie reklamacji i skarg.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODOCzas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi reklamacji i skarg (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,firmy współpracujące w obsłudze księgowej lub prawnej i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.
  Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń – 6 lat. Po tym okresie dane są usuwane chyba, że dojdzie do prowadzenia postępowania wtedy okres wydłuża się do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem sądu.upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,firmy współpracujące w obsłudze księgowej lub prawnej i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.
  1. Podanie danych:
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • adres do korespondencji,
   • numer telefonu

  jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z darmowych materiałów  w postaci newslettera czy uczestnictwa w webinarze. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. W przypadku problemów prosimy o kontakt: contact@itbuddy.pl

  1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.
  X