More

  Czy Google Sheets mogą być źródłem danych MongoDB?

  Jak najbardziej, jeszcze jak! Zanim pomyślisz, że jest to poroniony pomysł, daj mi chwilę, bo dane bazodanowe przechowywane w Google Sheets mogą być bardzo przydatne. I nie, nie będę argumentował tego stwierdzeniem, „bo można”. Choć w przypadku wielu rozwiązań IT jest to wystarczające.

  Wracając do brzegu, wyobraź sobie sytuację, w której pracujesz z osobami niebędącymi „za pan brat” z SQL-em (nie powinno być z tym problemu). Korzystanie wówczas z arkuszy kalkulacyjnych dla tych osób jest znacznie wygodniejsze i generuje mniejszą liczbę błędów.

  Dla naszych dywagacji przyjmijmy sobie prosty schemat danych z listą gości weselnych. Informacje na temat gości potwierdzających swoją obecność będą potrzebne w systemie sali weselnej. Nie mamy jednak zamiaru udostępniać parze weselnej dostępu do systemu, bo znacznie łatwiej udostępnić arkusz Google Sheets. W tym artykule, który został zainspirowany wpisem na blogu MongoDB odnośnie funkcjonalności Stitch pokażę jak sobie z tym poradzić. A więc zaczynamy!

  Założenia projektu

  Dla potrzeb projektu stworzymy w Google Sheets arkusz ze schematem danych oraz logikę komunikacji z bazą danych stworzoną w MongoDB za pomocą Edytora Skryptów dostępnych w Narzędziach Google Sheets. Po stronie MongoDB komunikacja będzie występowała poprzez Webhooks dostępne w MongoDB Realms. Nie martw się, bo wszystkie rozwiązania są dostępne za darmo.

  Stworzenie schematu w Google Sheets

  W pierwszym kroku stworzymy arkusz kalkulacyjny, który będzie inicjalnym źródłem danych w naszej bazie. Link do przykładowego arkusza.

  Podgląd arkusza
  Podgląd arkusza

  Na początku mapujemy kolumny dostępne w arkuszu. W tym celu wchodzimy do Narzędzia/Tools → Edytor Skryptów/Script Editor.

  var columns = {
   first_name: 0,
   last_name: 1,
   has_partner: 2,
   answered: 3,
   accepted: 4,
   updated_at: 5,
   invite_id: 6
  }

  Następnie stworzymy funkcję do eksportu danych z arkusza do bazy danych. Wysyłać będziemy tylko dane z wierszy, które mają uzupełnione kolumny Odpowiedź oraz Data aktualizacji. Zaktualizowane dane będą uzupełniane o ID, które zostanie zwrócone przez webhook.

  /****
   * Eksportowanie zmodyfikowanych elementów do MongoDB poprzez MongoDB Stitch
   ****/
  function exportToMongoDB() {
   var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // Ładowanie arkusza kalkulacyjnego
   var sheet = spreadsheet.getActiveSheet(); // Wybieranie aktywnego arkusza
   var headerRows = 1; // Liczba wierszy nagłówka
   var range = sheet.getDataRange(); // Zakres danych
   var numRows = range.getNumRows(); // Liczba wierszy w zakresie danych
   var data = range.getValues(); // Dane w formie tablicy = data[wiersz][kolumna]
   
   for (var i=headerRows; i<numRows; i++) {
    var inviteIdCell = range.getCell(i+1, columns.invite_id+1);
    var answered = data[i][columns.answered].toString();
    var updatedAtCell = range.getCell(i+1, columns.updated_at+1);
    var date = Utilities.formatDate(new Date(data[i][columns.updated_at]), "GMT", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'");  
    // Stwórz zapytanie POST jako formularz 
    var formData = {
     'first_name': data[i][columns.first_name],
     'last_name': data[i][columns.last_name],
     'updated_at': date,
     'has_partner': data[i][columns.has_partner],
     'answered': data[i][columns.answered],
     'accepted': data[i][columns.accepted],
     'invite_id': data[i][columns.invite_id]
    };
    var options = {
     'method' : 'post',
     'payload' : formData
    };
    if (answered == 'true' && date.toString() != '1970-01-01T00:00:00Z') {
     var insertID = UrlFetchApp.fetch('WPROWADŹ TUTAJ WEBHOOK URL DLA EKSPORTU', options);
     inviteIdCell.setValue(insertID); // Wprowadź nowe ID dostarczone przez MongoDB
     updatedAtCell.setValue('');
    }
   }
  }

  Chcemy, aby eksportowane były tylko elementy, które zostały zmodyfikowane przez użytkownika arkusza. W tym wypadku skorzystamy z dwóch podstawowych zapalników (z ang. triggers) onOpen oraz onEdit

  Podczas uruchamiania arkusza będziemy czyścić wartości dla kolumny Data aktualizacji.

  function onOpen(e){
   var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();
   var updatedColumn = sheet.getDataRange().getCell(1, columns.updated_at+1);
   if (updatedColumn.getValue() == "Data aktualizacji") {
    var headerRows = 1;
    var range = sheet.getDataRange();
    var numRows = range.getNumRows();
    var data = range.getValues();
    for (var i=headerRows; i<numRows; i++) {
     var updatedCell = range.getCell(i+1, columns.updated_at+1);
     updatedCell.setValue('');
    }
   }
  }

  W momencie edycji wiersza automatycznie będzie uzupełniana wartość Daty aktualizacji dla modyfikowanego wiersza.

  function onEdit(e){
   var range = e.range;
   var rowIndex = range.getRowIndex();
   var rowUpdatedCell = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getDataRange().getCell(rowIndex, columns.updated_at+1);
   rowUpdatedCell.setValue(new Date());
  }
  

  Jeśli chcemy usunąć wszystkie wiersze z MongoDB, będziemy potrzebować jeszcze jednej funkcji. Dane zostaną w arkuszu, jednak ID zmieni się na tekst “Usunięte z bazy”.

  
  /****
   * Usuwanie wszystkich elementów z MongoDB
   ****/
  function removeFromMongoDB() {
   var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();
   var headerRows = 1;
   var range = sheet.getDataRange();
   var numRows = range.getNumRows();
   var data = range.getValues();
   
   for (var i=headerRows; i<numRows; i++) {
    var inviteIdCell = range.getCell(i+1, columns.invite_id+1);
    var updatedAtCell = range.getCell(i+1, columns.updated_at+1);
    var date = Utilities.formatDate(new Date(data[i][columns.updated_at]), "GMT", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'");  
    var formData = {
     'first_name': data[i][columns.first_name],
     'last_name': data[i][columns.last_name],
     'updated_at': date,
     'has_partner': data[i][columns.has_partner],
     'answered': data[i][columns.answered],
     'accepted': data[i][columns.accepted],
     'invite_id': data[i][columns.invite_id]
    };
    var options = {
     'method' : 'post',
     'payload' : formData
    };
    var insertID = UrlFetchApp.fetch('WPROWADŹ TUTAJ WEBHOOK URL DLA USUWANIA', options);
     inviteIdCell.setValue(insertID); // Wprowadź nowe ID dostarczone przez MongoDB
   }
  }

  Tyle wystarczy nam na początek. Pewnie zostało jednak przez Ciebie dostrzeżone, że metoda  UrlFetchApp.fetch() nie miała wypełnionego adresu. Teraz przejdziemy do konfiguracji bazy danych po stronie MongoDB.

  Konfiguracja klastra w MongoDB Atlas

  Rozpoczniemy od stworzenia konta MongoDB Atlas, które będzie nam potrzebne do wygenerowania linku do aktualizacji danych z poziomu naszego arkusza Google Sheets. Wejdź na adres: https://www.mongodb.com/cloud/atlas/signup i stwórz darmowe konto. Następnie będziemy musieli stworzyć grupę (z ang. cluster), aby uruchomić bazę MongoDB w chmurze. Wystarczy nam darmowy plan zwany jako Shared Clusters.

  Podgląd MongoDB Atlas
  Podgląd MongoDB Atlas

  Moja przykładowa konfiguracja grupy:

  Konfiguracja grupy MongoDB Atlas
  Konfiguracja grupy MongoDB Atlas

  Super, mamy już zrobioną bazę danych. Jednak, by komunikować się z nią za pomocą webhooks, musimy stworzyć aplikację w zakładce Realms.

  Konfiguracja platformy MongoDB Realm
  Konfiguracja platformy MongoDB Realm

  Aplikację należy połączyć z wcześniej skonfigurowaną grupą. W moim przypadku będzie to GrupaGoogleSheets.

  Tworzenie aplikacji dla naszych funkcji w MongoDB Realm
  Tworzenie aplikacji dla naszych funkcji w MongoDB Realm

  Stworzyliśmy aplikację Realm, teraz potrzebujemy serwisu typu HTTP, w którym napiszemy nasze webhooki do komunikacji z Google Sheets.

  Tworzenie serwisu do komunikacji HTTP z zewnętrznymi serwisami (w naszym przypadku Google Sheets)
  Tworzenie serwisu do komunikacji HTTP z zewnętrznymi serwisami (w naszym przypadku Google Sheets)

  Potrzebujemy do tego dwóch funkcji. Jedna do obsługi dodawania elementów do kolekcji, a druga do obsługi usuwania elementów. Wprowadźmy funkcje w Function Editor.

  Dla stworzenia elementu:

  exports = async function(payload) {
    const mongodb = context.services.get("mongodb-atlas");
    const invitesdb = mongodb.db("GrupaGoogleSheets"); // Nazwa naszej bazy
    const invitescollection = invitesdb.collection("invites");
    const result= await invitescollection.insertOne(payload.query);
    var id = result.insertedId.toString();
    if(result) {
      return JSON.stringify(id,false,false); 
     }
    return "Błąd podczas zapisu";
  }

  Dla usunięcia elementu:

  exports = async function(payload) {
    const mongodb = context.services.get("mongodb-atlas");
    const invitesdb = mongodb.db("GrupaGoogleSheets");
    const invitescollection = invitesdb.collection("invites");
    const delresult = await invitescollection.deleteOne({first_name:payload.query.first_name, last_name: payload.query.last_name});
    return "Usunięte z bazy";
  };

  Przejdźmy do ustawień funkcji i skopiujmy Webhook URL. Jest to dokładnie to, co będziemy musieli wkleić w skrypcie Google Sheets.

  Ustawienia funkcji usuwania elementów kolekcji. Webhook URL do skopiowania.
  Ustawienia funkcji usuwania elementów kolekcji. Webhook URL do skopiowania.

  To już cała konieczna konfiguracja, więc wracamy do naszego arkusza.

  Menu w Google Sheets do synchronizacji danych

  Do synchronizacji danych z MongoDB stworzymy własne menu, w którym będziemy wywoływać stworzone wcześniej w skrypcie funkcje. Aby to zrobić, musimy zmodyfikować kod funkcji onOpen dodając na końcu kod odpowiedzialny

  function onOpen(e){
   // ...
    var entries = [{
      name : "Synchronizuj dane",
      functionName : "exportToMongoDB"
     },{
      name: "Usuń wszystkie elementy",
      functionName: "removeFromMongoDB"
     }];
    SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().addMenu("Komunikacja z MongoDB", entries);
   }
  }

  Odświeżmy okno arkusza i pojawi się nowe menu.

  Wygląd menu do synchronizacji w Google Sheets
  Wygląd menu do synchronizacji w Google Sheets

  Skrypt uzupełni pole ID i usunie wartość z kolumny Data aktualizacji. A tak powinien wyglądać poprawnie wykonany wynik zapytania:

  Podgląd arkusza po synchronizacji z MongoDB
  Podgląd arkusza po synchronizacji z MongoDB

  Podsumowanie

  Udało nam się zrobić dwie rzeczy: rozszerzać funkcjonalność arkusza Google Sheets oraz skonfigurować darmowy plan bazy MongoDB Atlas działającej w chmurze. To całkiem sporo, ale najważniejsze jest to, że można to zrobić bez większego wysiłku. W wypadku, gdy nagle potrzebujemy danych od osób nietechnicznych, to rozwiązanie może nas uratować. Wystarczy niewielka konfiguracja i mamy działające rozwiązanie w ciągu pół godziny. Tutaj dostępny jest skrypt użyty w Google Sheets. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu przyda Ci się to rozwiązanie.

  Jeśli spróbujesz stworzyć własny arkusz, nie zapomnij opisać przydatnych skryptów w swoim dzienniczku, o którym mówiłem w artykule: Drogi Pamiętniczku, … czyli dziennik programisty w Gatsby.js.

  Do następnego!

  Mateusz Korczyński
  Fullstack Developer orbitujący głównie wokół Javy i Reacta. Posiada 5-letnie doświadczenie komercyjne od mikroprzedsiębiorstwa po korporacje. Jednak swoje miejsce na ziemi znalazł w software housie. Miesiąc bez poznania nowego frameworka jest dla niego miesiącem straconym, więc stara się ciągle trzymać rękę na pulsie.

  Latest articles

  Automatyzacja z Pythonem – pobieranie kolekcji filmów z YouTube

  Automatyzacja czynności, które są czasochłonne, to według mnie największa zaleta nauki programowania. Często zadania wymagające od nas klikania, czekania i przepisywania captchy...

  Programowanie funkcyjne w JS

  Jeśli bierzesz udział w rozmowach rekrutacyjnych na stanowisko regular lub senior developera, to pewnie niejednokrotnie miałeś lub miałaś do czynienia z takimi...

  Własny plugin do Figmy w React.js

  Jeśli udało Ci się kiedykolwiek pracować z Figmą, istnieje spora szansa, że narzędzie przypadło Ci do gustu. Tak przynajmniej było w moim...

  Wykorzystanie Virtual DOM na przykładzie Reacta

  Virtual DOM to bardzo popularne rozwiązanie znane z Reacta. Co to dokładnie jest? W jaki sposób działa w Reactcie? O tym opowie...

  2 Comments

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Related articles

  X